مخراجکاری

مخراجکاری (Stone Setting) چیست؟

مخراجکاری یا مرصع کاری از مراحل مهم و حساس ساخت و طراحی جواهرات است که نیازمند مهارت، دقت، صبر و …

مخراجکاری (Stone Setting) چیست؟ ادامه مطلب »