مروارید باروک

مروارید باروک

مرواریدها از نظر شکل ظاهری به دو نوع کروی یا گرد و مرواریدهایی با شکل نامنظم تقسیم بندی شده‌اند، که …

مروارید باروک ادامه مطلب »